הרשמה לקבלנים

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

תנאים אלה הינם תנאי "מדיניות הפרטיות" בו הינך מבקש להרשם ו\או בו הינך רשום.

 1. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:
  1. 1.1. לאפשר את שימושך באתר;
  2. 1.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  3. 1.3. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
  4. 1.4. לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר,– וכן פרסום מידע ותכנים;
  5. 1.5. להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
  6. 1.6.יצירת קשר עמך.
  7. 1.7.משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך)בין על ידי מפעילת האתר ובין על ידי בעלי המקצוע הרשומים באתר) באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל , אלא אם תציין בכתב בפני מפעילת השירות כי אינך מעוניין בכך עוד.
  8. 1.8.באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן למפעילת האתר ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
  9. 1.9.לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר.
  10. 1.10.בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.
 2. לצורך קבלת שירותים מלאים מהאתר הנך נדרש להירשם תחילה ולמסור את הפרטים המבוקשים. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך המלא, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.
 3. כמו כן בעת רצונך לקבלת הצעות מחיר מאת האתר תדרש לצלם את ביתך ו\או את האתר שבו הינך מתעתד לבצע את השיפוץ ו\או את העבודה הקבלנית.
 4. בכל שלב רישומי תתבקש להעביר רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, ברצותך לקבל שירותים נוספים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
 5. כך, לדוגמה, בעת הגשת בקשה לשיפוץ ביתך תדרש להוסיף תמונות של המקום המיועד לשיפוץ וזאת לרבות תמונות שונות של הדירה בו הינך מתגורר או בו הינך מבקש לבצע את השיפוץ ו\או פעולות הבנייה.
 6.  הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם מפעילת האתר וכן מטעם הקבלנים ובעלי המקצוע הרשומים בו לצורך קבלת הצעות מחיר. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.
 7. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתראינך חייב עלפי חוק למסור את המידע, אולם ככל ותחליט שלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר.
 8. בעת השימוש באתר יצטבר מידע על בקשתך, יצטברו תמונות על מיקום ביצוע העבודות ועל מקום מגוריך ושמך, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד.
 9. מפעילת האתר תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר החברה ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דיןוזאת למטרות המפורטות להלן:
  1. 9.1.כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים וזאת לרבות קבלת הצעות מחיר מטעם בעלי המקצוע הרשומים באתר.
  2. 9.2.כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 10.  מפעילת האתר לא תעביר ו/או תציג לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
 1. בעת שתבקש לקבל הצעת מחיר מאת מנויי האתר שהינם בעלי מקצוע הרשומים בו.
 1. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע מפעילת האתר  צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 1. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר;
 2. בכל מקרה בו מפעילת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

      Cookies ו-Web Beacons

 1. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב– c:windows.Temporary Internet Files. הCookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד.אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות המוצעים באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה– Cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

שינויים במדיניות הפרטיות

 1. מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם עלכך הודעה בעמוד הבית של האתר.

SMS phone confirmation
הזנת קוד אימות
מערך אבטחה דו שלבי למערכת
ORDER #0 ORDER #1 ORDER #4 צריכים עזרה?
צריכים עזרה?
שלח\י הודעה
שעות פעילות:
ימים א' - ה'
19:00 - 09:00
התקשר\י אלינו 072-390-2704
שעות פעילות:
ימים א' - ה'
19:00 - 09:00
terms-popup-trigger